- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 68/2021

При изтекло решение на ТЕЛК (валидно до 17.09.2021 г. включително) дали полагаемият платен годишен отпуск от 26 работни дни се изчислява пропорционално до тази дата, или неговият размер се запазва на 26 работни дни до края на 2021 г., за която е било в сила ТЕЛК решението?