Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 68/2020

Автор: МТСП,
Може ли да бъде прекратено безсрочно трудово правоотношение по чл. 331, ал. 1 КТ със служител, който е придобил право на пенсия преди постъпване във фирмата?