Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 67/2021

Автор: МТСП,
Има ли право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ лице, наш бивш служител, чийто трудов договор е прекратен през 2020 г.? След това е получавал обезщетение за безработица и по време на получаването придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Лицето претендира ние да му изплатим обезщетението, защото сме негов последен работодател. Има ли право на обезщетението?