Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 67/2020

Автор: МТСП,
Когато служителят е отложил ползването на платения си годишен отпуск за 2019 г. на основание чл. 176, ал. 1, т. 2 КТ, длъжен ли е да го използва целия до 30.06.2020 г., или може да го използва до края на 2020 г.?