- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 66/2021

Може ли служител, който ползва неплатен отпуск, да подаде предизвестие за прекратяване на трудовия договор и ако е възможно – откога започва да тече срокът му?