Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 66/2021

Автор: МТСП,
Може ли служител, който ползва неплатен отпуск, да подаде предизвестие за прекратяване на трудовия договор и ако е възможно - откога започва да тече срокът му?