- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 65/2021

Назначено е лице на срочен трудов договор, като същото е навършило години и стаж за пенсиониране. Колко месеца е предизвестието при прекратяване на трудовия му договор от работодателя?