Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 65/2021

Автор: МТСП,
Назначено е лице на срочен трудов договор, като същото е навършило години и стаж за пенсиониране. Колко месеца е предизвестието при прекратяване на трудовия му договор от работодателя?