- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 64/2021

Законосъобразно ли е прекратяването на трудовия договор на лице с ТЕЛК над 50 процента на основание чл. 331 КТ?