- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 64/2020

Може ли работодател да забави връщането на трудовата книжка на работник на основание вътрешен правилник (предаване на трудовата книжка срещу подписан обходен лист) и нарушение ли е това на чл. 226 КТ?