- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 63/2021

Бихте ли разяснили, платен годишен отпуск за 2009 г. губи ли се по давност?