Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 63/2020

Автор: МТСП,
Трудовото правоотношение на служител се прекратява, считано от 02.07.2020 г. Служителят има право на отпуск в размер на 30 работни дни за 2020 г., като не е използвал отпуск до датата на прекратяване. За колко дни неползван платен годишен отпуск следва да му се изплати обезщетение по чл. 224 КТ?