Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 62/2021

Автор: МТСП,
Върнах се на работа след майчинство. От септември ще бъда назначена от осемчасов на четиричасов работен ден. Към момента имам оставащи 72 дни неизползван платен годишен отпуск (от майчинството).