- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 62/2020

Работодателят прекратява трудов договор на служителка от март 2020 г. На служителката трябва да се изплати обезщетение по чл. 224 КТ.