- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 61/2021

Лице има ползван неплатен отпуск през 2020 г. 60 работни дни, признат за трудов стаж.