- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 61/2020

Работник съм по трудов договор. Подадох молба за ползване на неплатен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст по чл. 167а, ал. 4 КТ – като родител, който сам се грижи за отглеждане на детето, не се намира в брак с другия родител и не живее в едно домакинство с него, и има право на отпуск по ал. 1 в размер на 12 месеца.