Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 60/2021

Автор: МТСП,
Имаме служител с придобита научно образователна степен „доктор“, за която той получава ежемесечно допълнително възнаграждение към работната си заплата.