- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 60/2020

От януари съм в болнични с проблемна бременност. Към този момент болничните са без прекъсване. От 01.08.2020 г. болничният ще бъде за бременност и раждане. Работодателят ми връчи предизвестие за прекратяване на трудовия договор по чл. 334, ал. 1 КТ. Назначена съм по чл. 111 КТ. Работодателят има ли право да прекратява трудовия ми договор, след като съм бременна?