- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 6/2020

Връчено е предизвестие на служител за прекратяване на трудовия договор поради придобито право на пенсия. Срокът на предизвестието изтича на 21.01.2020 г. Към момента на изтичане на срока на предизвестието служителят е в отпуск по болест. В този случай работодателят има ли право да прекрати договора на 21.01.2020 г., или следва да изчака да изтече отпускът по болест?