- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 59/2021

При подадена молба от страна на служителя за прекратяване на трудовия договор по чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ, считано от 01.09.2021 г. и при условие че служителят навършва изискуемата възраст за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст на 30.08.2021 г., работодателят дължи ли обезщетение на служителя по чл. 222, ал. 3 КТ?