Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 59/2020

Автор: МТСП,
Майка съм на дете до 12-годишна възраст и в момента ползвам платен годишен отпуск по чл. 173а, ал. 2, т. 2 КТ.