- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 58/2021

Лице е извършвало трудова дейност в Гърция. В момента работи на територията на Република България като медицински специалист и желае стажът, придобит в Гърция, да му бъде зачетен за професионален опит и клас.