- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 58/2020

Възможно ли е служителят да ползва целия размер на полагаемия му се платен годишен отпуск в началото на календарната година?