Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 58/2020

Автор: МТСП,
Възможно ли е служителят да ползва целия размер на полагаемия му се платен годишен отпуск в началото на календарната година?