- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 57/2021

Служители по трудов договор, които са се пенсионирали, без прекратяване на трудовия договор, продължават да работят в същото предприятие, на същата длъжност (юристи, счетоводители и др.).