Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 57/2020

Автор: МТСП,
Работя по срочен трудов договор за заместване по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ.