- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 56/2020

В момента ползвам неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст, а впоследствие ще ползвам и
5 месеца от неплатения отпуск на бащата на детето.