Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 56/2020

Автор: МТСП,
В момента ползвам неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст, а впоследствие ще ползвам и 5 месеца от неплатения отпуск на бащата на детето.