- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 55/2021

Може ли ръководител на счетоводен отдел да съвместява по чл. 259 КТ и длъжността на счетоводител, отсъстващ поради отпуск, който дефакто е на негово подчинение?