Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 55/2021

Автор: МТСП,
Може ли ръководител на счетоводен отдел да съвместява по чл. 259 КТ и длъжността на счетоводител, отсъстващ поради отпуск, който дефакто е на негово подчинение?