- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 54/2021

Моля за отговори на следните въпроси, свързани с начина на ползване на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл. 167а КТ