Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 54/2020

Автор: МТСП,
Трудовият договор на работник е прекратен на 06.04.2020 г. на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ поради съкращаване на щата.