Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 53/2020

Автор: МТСП,
Във връзка с § 16 от Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, в който е предвидено, че 60 работни дни от ползвания неплатен отпуск се признават за трудов и осигурителен стаж, следва ли, ако отпускът е ползван преди обявеното извънредно положение и са признати само 30 работни дни, да се направи корекция в стажа на лицето със задна дата и тя да се отрази в трудовата книжка (ако лицето е напуснало) и съответно в декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице?