- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 52/2021

Работодател иска да даде на своите служители, които са работили над 5 години в дружеството, допълнителен платен отпуск – 5 дни на година. Ръководството иска да установи следните правилата при ползване на този отпуск