- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 51/2021

Прекратихме трудовия договор на служител по чл. 330, ал. 2, т. 6 КТ, поради дисциплинално уволнение.