Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 51/2021

Автор: МТСП,
Прекратихме трудовия договор на служител по чл. 330, ал. 2, т. 6 КТ, поради дисциплинално уволнение.