Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 50/2021

Автор: МТСП,
Бихте ли ми обяснили как се изчислява обезщетение по чл. 224 от Кодекса на труда и дали в базата за изчисление влизат изплащани ежемесечно суми за социално-битово и културно обслужване (СБКО)?