- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 5/2020

Може ли платеният отпуск по чл. 169, ал. 4 от Кодекса на труда за научна степен „доктор“ да бъде ползван два пъти за една научна степен?