- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 49/2021

Ще прекратяваме трудов договор на работник, придобил право на пенсия по чл. 68, ал. 3 КСО. Дължим ли му обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ?