Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 48/2021

Автор: МТСП,
Изплащаме на наш служител обезщетение за неползван платен годишен отпуск на основание чл. 224 КТ. Трябва ли да преизчислим обезщетението с коефициента по чл. 18, ал. 2 НСОРЗ?