- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 47/2021

С част от нашите служители са сключени срочни трудови договори за 5 месеца.