Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 47/2021

Автор: МТСП,
С част от нашите служители са сключени срочни трудови договори за 5 месеца.