- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 46/2021

Трудовото правоотношение на работник, който отговаря на условията за придобиване право на пенсия по чл. 68а КСО, е прекратено поради неговата смърт.