Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 46/2021

Автор: МТСП,
Трудовото правоотношение на работник, който отговаря на условията за придобиване право на пенсия по чл. 68а КСО, е прекратено поради неговата смърт.