- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 45/2021

Съществува ли възможност документооборотът, свързан с полагането и отчитането на извънредния труд, да се води електронно?