Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 45/2021

Автор: МТСП,
Съществува ли възможност документооборотът, свързан с полагането и отчитането на извънредния труд, да се води електронно?