Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 44/2021

Автор: МТСП,
Съгласно чл. 157, ал. 1, т. 4 и 5 КТ работодателят е длъжен да освободи работника или служителя от изпълнение на задълженията му.