- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 43/2021

Наш служител е назначен от 2015 г., като преди това е бил уволнен от предишен работодател.