- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 42/2021

Служителка работи в шивашка фирма, като трудовото възнаграждение, което получава, е под минималната работна заплата за страната.