Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 42/2021

Автор: МТСП,
Служителка работи в шивашка фирма, като трудовото възнаграждение, което получава, е под минималната работна заплата за страната.